• ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
  • ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
  • ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ 2011- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 2014

Η σύνθεση

Η είσοδος μελετήθηκε ανεξάρτητα και μεταγενέστερα από την αρχιτεκτονική μελέτη του υφιστάμενου κτιρίου και ακολουθεί  τις συνολικές γραμμές της αρχιτεκτονικής σύνθεσης του κτιρίου.

Γίνεται  τονισμός του άξονα της διέλευσης των πεζών από τον εξωτερικό χώρο και τον δρόμο προς τον εσωτερικό, κοινόχρηστο χώρο της εισόδου στο κτίριο γραφείων που είναι γραμμικός και οδηγεί σε ένα εξ ίσου λιτό εσωτερικό χώρο.

Η ποικιλλία στην χρήση των υλικών ακολουθεί τον τονισμό  του άξονα διέλευσης και διαχωρίζει τα λειτουργικά στοιχεία από τα υπάρχοντα στοιχεία του κτιρίου (κολόνες-τοίχοι-θέσεις στάθμευσης) προσδίδοντας μια ιδιαιτερότητα στην κάτοψη.

Η δυναμική της εισάγει τον πεζό σε μια νέα αντίληψη εξέλιξης της κίνησης μέσα στον χώρο, ο οποίος προσπαθεί να ξεπεράσει τα όρια και την τυπικότητα μιας απλής Εισόδου Γραφείων.

Η κατασκευή

Η σηματοδότηση της εισόδου του κτιρίου γίνεται με λιτά υλικά που όμως ακολουθούν μια ιδιαίτερη δυναμική.

Γίνεται χρήση του γυαλιού στις μεγάλες,ενιαίες επιφάνειες υαλοστασίων της κοινόχρηστης εισόδου, του μάρμαρου που τοποθετείται στο δάπεδο σε μεγάλα κομμάτια και στην ορθομαρμάρωση του  πλαινού τοίχου, και η χρήση του ξύλου, το οποίο τοποθετείται στο δάπεδο της πορείας διέλευσης πεζών από την στεγασμένη είσοδο του κτιρίου μέχρι την κοινόχρηστη Θύρα Εισόδου πλάι στα μεγάλα υαλοστάσια.

Γίνεται  επίσης γραμμική χρήση του νερού πάνω από βότσαλα που ακολουθούν την γραμμική πορεία της εισόδου.

Προτείνεται επίσης το ασανσέρ να επενδηθεί στην πρόσοψη με υαλοστάσια, ώστε η κύρια όψη να δείξει ενιαία.

Η δυναμική των υλικών

Στο πλάι της ξύλινης διέλευσης των πεζών, ως διαχωριστικό στοιχείο από τις  υφιστάμενες ισόγειες θέσεις στάθμευσης και σε ψηλότερη υψομετρικά στάθμη από αυτές, τοποθετείται γραμμική σειρά από λευκά βότσαλα, τα οποία περικλείονται από χαμηλό τοιχείο από εμφανές μπετόν. Το τοιχείο αυτό έρχεται σε αρμονία με το εμφανές μπετόν της οροφής της εισόδου και δημιουργεί την δυναμική με το λευκό επεξεργασμένο λείο μάρμαρο των επενδύσεων και το λευκό καμπύλο βότσαλο.