• ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
  • ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
  • ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
  • ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
  • ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
  • ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ 2005-2006
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2007

Το οικόπεδο
Στον Διόνυσο,  σε έδαφος έντονα επικλινές (30% κλίση), βραχώδες, με φυσικό περιβάλλον γύρω του και με καλό, νότιο προσανατολισμό.

Η ιδέα και το κτίριο
Μια δομική κατασκευή που παρά τον όγκο της  αναπτύσσεται οριζόντια με πτέρυγες σε επιφάνεια 400 τ.μ. δημιουργώντας αύλειους χώρους με θέα τη ρεματιά. Παράλληλα η κατακόρυφη εσωτερική επικοινωνία γίνεται μέσω ενός ανοιχτού, σε ένα εσωτερικό Αίθριο, κλιμακοστασίου, αρχή της εσωτερικής κίνησης και ζωής.

Ο Βιοκλιματικός Σχεδιασμός
Σχεδιάζονται μεγάλα υαλοστάσια στον νοτιά, σχεδόν κλειστές η δυτική και ανατολική όψη και με υπόσκαφο μεγάλο τμήμα της βόριας όψης. Το κτίριο ανοίγει τους καθημερινούς χώρους του σε ισόγεια υπερυψωμένη αυλή, με χώμα και φύτευση. Τα υπνοδωμάτια βρίσκονται στον όροφο και ενώ το κτίριο βυθίζεται στο οικόπεδο στον βοριά, ο κοινόχρηστος χώρος του ορόφου έχει έξοδο στο φυσικό έδαφος.

Τα υλικά
Εμφανές  beton και γυαλί, ανοξείδωτος χάλυβας και ξύλο χρησιμοποιούνται  επεξεργασμένα όσο το δυνατόν χωρίς επιτήδευση. Η επικάλυψη των στεγών γίνεται με ελαφρά μεταλλικά βιομηχανικά panels.

Το αποτέλεσμα και η ευχή
Η αφαιρετική χρήση του λεξιλογίου της μοντέρνας αρχιτεκτονικής δίνει ένα κτίριο, ανοιχτό, άμεσο στους χρήστες και στον επισκέπτη.
Παρά την έντονη παρουσία σύγχρονων υλικών τεχνολογίας το κτίριο δεν προκαλεί. Αναπνέει με την πεποίθηση της ισοδύναμης αξίας του εσωτερικού, εξωτερικού χώρου και φυσικού περιβάλλοντος. Μπορεί να παλιώσει χωρίς να δείχνει άσχημο.