• Πεντέλη
  • Πεντέλη
  • Πεντέλη
  • Πεντέλη

ΜΕΛΕΤΗ: 2004 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: 2007

Βιοκλιματικός σχεδιασμός: Διάταξη του κτιρίου στον άξονα Ανατολής-Δύσης. Η είσοδος γίνεται από την Βόρεια Όψη. Η ανάπτυξη των Νότιων ανοιγμάτων γίνεται σε μια υπερυψωμένη Νότια αυλή. Η Δυτική όψη είναι κλειστή, χωρίς ανοίγματα.  Η όψη στον βορρά έχει ελάχιστα ανοίγματα για αερισμό και δροσισμό.

Έγινε πρόβλεψη μελλοντικής κατοικίας στο δυτικό άκρο του κτιρίου.