Κεραμεικός

Κεραμεικός, Αρχαιολογικός Χώρος

Αθήνα, Κεραμεικός, Οκτώβρης 1998.  Κεραμεικός, αρχαιολογικός χώρος. Πώς μοιάζουν τα πρόσωπα όλων των πένθιμων ταφικών αναγλύφων μεταξύ τους! Ωραία χαραγμένες οι μορφές στο μέσον μιας επίπεδης Αττικής Στήλης ή στη  καμπύλη επιφάνεια ενός μαρμάρινου Αμφορέα. Εδώ στο Κερ...
Comments : 0